Reflektioner från mötet med AFA Försäkringar i Bonnierhuset.

Mötets början

Så var det dags för boendemöte med dem boende i fastigheten Sabbatsberg22 och AFA Försäkringar. Det var det fjärde mötet sedan ABC nyheterna gjort ett inslag om hur dålig boendemiljön i fastigheten på Torsgränd är. Och det var det fjärde mötet sedan delägarna LO fick panik och gick ut med interna PM om att helvetet de stackars hyresgästerna på Torsgränd gått igenom skulle hållas borta från pressen så mycket som möjligt, och att det inte fick kopplas samman med LO.

Det var ganska mycket folk som dykt upp i hörsalen på Bonnierhuset där AFA Försäkrings chefsförvaltare Lars Edberg tagit plats på scenen.  För dem invigda så var det ingen ny information Lars presenterade utan mer en upprepning av ett gammalt mantra som AFA Försäkringar upprepat i över ett år. Lars berättade dock att AFA Försäkringar skrivit förstahandskontrakt med hyresgäster och inte informerat dem om den dåliga boendemiljön samtidigt som man internt på AFA Försäkringar diskuterat en rivning av fastigheten.

För Lars del är det en ganska jobbig situation. Å ena sidan är det han och Tomas Ingemarsson som har beslutat och varit ansvariga för det obefintliga underhållsarbetet på fastigheten under 15 år. Å andra sidan så är det AFA Försäkrings finansutskott med Anitra Steen som ordförande som beslutat om att man ska rikta in sig på att riva fastigheten för att inte förlora några pengar. Skulle det här inte gå som AFA Försäkring vill så är det nog Lars som ryker från företaget.

Hätsk Stämning

Stämningen på mötet var upprört och tidvis hätsk. AFA Försäkring presenterade bland annat den beställningsrapport där man i klartext har frågat Ångpanneföreningen ÅF om hur man bäst bilar bort gammalt flytspackel. Den rapporten använder man sedan som underlag för att argumentera internt och hos politikerna för en rivning av fastigheten. Att alla vägar leder till rivning av Sabbatsberg22 konstateras ganska snabbt av dem närvarande hyresgästerna när AFA Försäkrings argument snabbt genomskådas och synas. Nytt för det här mötet var att AFA Försäkring tonade ner kaseinproblemet, det skäl som de angett som rivning och nu vill fokusera mer på ventilationen. AFA Försäkringar säger att ventilationen är undermålig eftersom det gjorts MVOC mätningar i några av lägenheterna i fastigheten och mätningarna har gett utslag. En MVOC mätning är att man mäter efter mögel och mätningarna hade visat på spår utav detta. AFA Försäkringar vill ha lägenheter med kontrollerad till- och frånluft, något som är väldigt kostnadseffektivt för en fastighetsägare. För att göra detta så måste huset total saneras och byggas om, men det håller inte det bärande bjälklagret för enligt AFA Försäkringar, och därför måste fastigheten rivas. Alla vägar leder till rivning, men det har jag redan skrivit en gång.

Åter igen till MVOC mätningarna och varför jag är så skeptiska till hur mätningarna har gjorts.

AFA Försäkringar började mäta lägenheterna innan de hade en godkänd OVK besiktning av ventilationen. Tydligen så ska frånluftsfläktarna i fastigheten ha varit väldigt smutsiga då de, precis som allt annat i fastigheten, inte blivit ordentligt underhållna på väldigt länge. Det krävs ingen raketforskare att lista ut att om man har ett illa skött ventilationssystem så får man dålig ventilation. Det förstår alla, till och med AFA Försäkringar även om de inte vill kännas vid det. Jag har även hört från tredje part att en MVOC mätning kan ge utslag av en gammal soppåse hemma. Hur nu vidare det är sant eller inte låter jag vara osagt.

Om det nu förekommer mögel i vissa lägenheter, hur hade det då uppkommit? Jo, som jag tidigare nämnt så har AFA Försäkringar eftersatt underhållet av fastigheten kraftigt under dom senaste 15 åren. I början av 2000 talet så inkom rapporter till AFA Försäkringar om att det läckte in vatten i lägenheter från taken.  Åtgärden då var att man skickade ut målare som målade över fuktfläckarna i lägenheterna. Taken lagades aldrig och har än i dag inte åtgärdas ordentligt. Många är de hyresgäster som rapporterat om fuktskador från tak och fasad så det är inte osannolikt att det kan förekomma mögel i lägenheterna. Men är detta verkligen skäl nog till att slänga ut hyresgästerna och riva fastigheten?

AFA Försäkring hänvisar till att de lagt ut ca 50 miljoner i underhåll och reparation under de 15 åren man har ägt fastigheten men kan inte redovisa vad det är för underhåll och reparationer man gjort. En hel del pengar har nog gått till de stora förskolorna i fastigheten och mycket verkar ha gått ut till färg för att kunna måla över fuktfläckar. Själv skulle jag kunna köpa Hubba Bubba för 50 miljoner, tugga och bygga ett hus av gamla tuggummin. Det behöver inte betyda att det blir ett bra hus för det.

Ansvar mot kapitalet

Ansvarsbiten då? AFA Försäkringar menar på att de inte har något som helst ansvar för den dåligt inomhusmiljön i vissa lägenheter. Det skylls på Riksbyggen som uppförde fastigheten. Det skylls på ventilationen, det skylls på det kaseinhaltiga flytspacklet, det skylls på väder och vind och snart så skylls det nog på hyresgästerna. AFA Försäkringar säger att de tar sitt ansvar för att de ser på det här långsiktigt och därför vill riva fastigheten. Men vilka är det då de tar sitt ansvar mot, är det mot hyresgästerna som i alla dessa år har betalat med pengar och hälsa? Nej AFA Försäkringar tar sitt ansvar mot kapitalet. AFA Försäkringar förvaltar otroligt mycket miljarder åt stora företag och de här miljarderna måste öka, inte minska så därför kan man inte ta ansvar gentemot hyresgästerna. Att ha hyresgäster är inte AFA Försäkringars huvudverksamhet, det är att förvalta kapitalet.

Etiskt och moraliskt är det sätt som AFA Försäkringar har behandlat sina hyresgäster på Torsgränd en katastrof. I AFA Försäkringars ägandepolicy står följande att läsa;

  •     AFA Försäkring har höga etiska och miljömässiga samt sociala krav i kapitalförvaltningens placeringsverksamhet. AFA Försäkring anser att företag som beaktar dessa faktorer i sin verksamhet har bättre förutsättningar för god värdetillväxt. Det ligger därför i AFA Försäkrings intresse att de företag AFA Försäkringar är ägare i hanterar etiska och miljömässiga samt sociala krav på ett ansvarsfullt sätt. De företag som AFA Försäkringar äger aktier i förväntas följa internationella normer och konventioner rörande etik, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen. AFA Försäkringar utesluter investeringar i företag som har en betydande del av sin verksamhet inom tobaksproduktion.

Tjusiga ord om hur andra bör förväntas agera men inget om hur man själva agerar.

Ingen vill ta ansvar mot hyresgästerna

Hur är det med AFA Försäkringars ägare LO, Svenskt Näringsliv och PTK, vill dom ta något ansvar?

Nej självklart inte. LO har stoppat huvudet i sanden och ringer man dem så blir man i det närmaste utskälld. Gemensamt för LO och Svenskt Näringsliv är att dom hänvisar till AFA Försäkringars VD Maj-Charlotte Wallin som inte vill uttala sig eller svara på telefonsamtal eller mail. Anitra Steen som sitter som ordförande i det finansutskott som tar ansvar för att kapitalet inte ska minska, vill inte träffa några hyresgäster och hänvisar till tjänstemännen, i det här fallet Lars Edberg och Tomas Ingemarsson som i sin tur hänvisar tillbaka till AFA Försäkrings finansutskott.

Vilka är det som sitter i AFA Försäkrings finansutskott? Av informationen på deras hemsida så består den utav 6 personer.

Anitra Steen (född 1949)
Styrelseordförande i AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring från 2013. Ordförande i ersättnings-, finans-, försäkrings- och revisionsutskotten.
Andra uppdrag: ordförande för Svenska Spel, Telge Inköp och Iris Invest.
Anitra Steen har tidigare varit VD för Systembolaget, generaldirektör för Riksskatteverket samt statssekreterare i Regeringskansliet.

Ledamöter utsedda av Svenskt Näringsliv:
Ulrik Wehtje (född 1956)
Styrelseledamot i AFA Livförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring sedan 2004 och styrelseledamot i AFA Sjukförsäkring sedan 2009. Ledamot i finansutskottet.
Andra uppdrag: styrelseordförande i Rydsgårds Gods AB. Andra vice ordförande i Grafiska Företagens Förbund och styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och Fjärde AP-Fonden.
Ulrik Wehtje är utbildad civilingenjör, civilekonom och är företagsledare sedan 25 år.
Björn Oxhammar
Styrelsesuppleant i AFA Sjukförsäkring och AFA Livförsäkring. Ledamot i finansutskottet sedan 2012.

Ledamöter utsedda av LO:
Torbjörn Johansson (född 1963)
Styrelseledamot i AFA Sjukförsäkring sedan 2012 och ledamot i Finansutskottet och Ersättningsutskottet från 2013. Avtalssekreterare på LO. Gått folkskola och 2-årigt byggnadstekniskt gymnasium samt deltagit i arbetsrättsliga och fackliga kurser mm. Har tidigare arbetat som avtalssekreterare på Byggnads, praktiserat på Eu-parlamentet, varit ombudsman på Byggnads lokalavdelning Väst samt arbetat som byggnadsarbetare på Svenska Väg, ICC och Skanska.

Kjell Ahlberg (född 1955)
Styrelseledamot i AFA Sjukförsäkring och ledamot i finansutskottet sedan 2002. Ledamot i revisionsutskottet sedan 2009.
Andra uppdrag: ledamot i Folksam Liv och Aftonbladet AB.
Kjell Ahlberg har en Universitetsutbildning i ekonomi, statsvetenskap och juridik. Är ekonomi- och enhetschef på LO.
Ledamöter utsedda av PTK:
Martin Linder (född 1973)
Styrelseledamot i AFA Trygghetsförsäkring sedan 2012. Adjungerad ledamot i finans- och ersättningsutskotten. Är 2:e vice förbundsordförande i Unionen. Är utbildad marknadsekonom DIHM, IHM Buisness School. Har tidigare arbetat som klubb/koncernordförande för Unionen och PTK inom Volvokoncernen och som IT-tekniker. Andra styrelseuppdrag: Unionen, PTK och Folksam Sak.

Dessa människor i AFA Försäkrings finansutskott vill inte prata med, eller träffa dem hyresgäster som utsatts för AFA Försäkringars försummelse.

Jag önskar att ansvariga personer (som AFA Försäkringars ordförande Anitra Steen, VD Maj-Charlotte Wallin, tillträdande VD Anders Moberg, LO’s Karl-Petter Thorwaldsson och Svenskt Näringsliv Jens Spendrup) tog sig tid och kom ner, pratade med och lyssnade på vad hyresgästerna i Sabbatsberg22 har fått utstå genom åren. Jag tror att de, precis som jag gjorde första gången jag fick höra om missförhållandena i förvaltningen, skulle tappa hakan, gå hem och krama sina barn, nära och kära och vara tacksamma över att de lever ett gott liv. Jag tror inte att en rivning av fastigheten skulle vara lika självklar för dem som den är i dag.

Sist av allt så har de ca 10 personer från AFA Försäkring med underentreprenörer, som medverkade vid mötet, en lång väg att vandra då man genom en extern kommunikationsbyrå ska sminka sanningen så att den passar LO, Svenskt Näringsliv, PTK och media bättre.

Det här inlägget postades i Sabbatsberg 22. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>